Zpět

SPUŠTĚNÍ INTEGROVANÉHO PORTÁLU OPZ DNE 9. 5. 2016

Vítáme Vás na novém integrovaném portálu www.esfcr.cz!

Vážení návštěvníci portálu, vážení uživatelé fóra ESF a databáze produktů,

děkujeme, že jste navštívili nový integrovaný portál pro Operační program Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu v ČR. Usilovali jsme při tvorbě nového portálu o to, aby uživatelé mohli prostřednictvím jediného vlastního účtu využít všech integrovaných aplikací do portálu bez nutnosti znovu se přihlašovat do každé aplikace samostatně. Proto byly do portálu začleněny aplikace pro fórum ESF, databáze produktů a nově též Informační systém Evropského sociálního fondu 2014+ (IS ESF 2014+), přičemž postupně mohou přibývat další aplikace.

Jsme si vědomi skutečnosti, že zavedení nového portálu či přechod na nový informační systém je náročnou změnou, která s sebou nese i riziko nedostatků a chyb, které navzdory pečlivému testování mohou být odhaleny a odstraněny až během ostrého produkčního provozu. Přestože pevně věříme, že chyb či nedostatků bude co nejméně, velice uvítáme jakékoliv Vaše připomínky, komentáře či hlášení případných chyb. Veškerou podporu uživatelům portálu a portálových aplikací Vám můžeme poskytnout prostřednictvím klubů nového fóra, kde Vám rádi zodpovíme Vaše otázky nebo poradíme:

Podpora uživatelům portálu a portálových aplikací je k dispozici v klubu ve fóru „TECHNICKÁ PODPORA uživatelům portálu (IS ESF 2014+, databáze produktů, fórum, portál esfcr.cz)“.

Své případné dotazy můžete také zasílat na e-mailovou adresu esf@mpsv.cz.

Podrobnosti k novému portálu esfcr.cz

Na novém portálu i nadále naleznete

  • kompletní informace k aktuálnímu OP Zaměstnanost i přechozím operačním programům ESF řízeným MPSV, včetně všech souvisejících dokumentů a kontaktů
  • výstupy operačních programů (videa, fotografie, příběhy, tiskové zprávy apod.)
  • výzvy k předkládání projektů
  • diskusní fórum
  • prezentace projektů, databázi produktů, zadávací řízení
  • aktuality, pozvánky na semináře a akce

Registrace do nového portálu: zajištěna je jednotná registrace, nebude třeba vytvářet účty do jednotlivých aplikací. To znamená, že registrace proběhne pouze jednou, s jedním uživatelským jménem a heslem, a k tomuto účtu budou dle potřeby nastavovány přístupy.

Všem stávajícím uživatelům www.esfcr.cz, https://forum.esfcr.cz/ a http://esfdb.esfcr.cz/ bude v průběhu dne 9 .5. 2016 na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském profilu zasláno nové heslo, kterým bude možné registraci potvrdit.

S přechodem na nový portál proběhne několik změn, o kterých budeme průběžně informovat. Níže shrnujeme základní informace k částem portálu, se kterými žadatelé a příjemci pracují.

Informační systém ESF 2014+ (IS ESF 2014+) slouží zástupcům příjemců k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu.  Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ si můžete stáhnout a připravena je také podrobná nápověda  pro uživatele, která je součástí samotné aplikace. Online podpora je zajištěna v klubu ve fóru „TECHNICKÁ PODPORA uživatelům portálu (IS ESF 2014+, databáze produktů, fórum, portál esfcr.cz)“.

Vkládání a editace veřejných zakázek: protože na novém modulu pro vkládání veřejných zakázek ještě pracujeme, bude třeba veškeré požadované změny či nové zakázky od 9. května po dobu cca 1 měsíce zasílat na esf@mpsv.cz. Nové zakázky či změny v již vyhlášených zakázkách bude moci do nasazení nového modulu vkládat pouze redaktor webu.

Vkládání a editace prezentací projektů: vkládání a editace prezentací projektů již není umožněna, neboť informace o projektech OPZ jsou přebírány přímo z MS2014+. Pokud bude třeba dodatečně vložit či upravit prezentaci projektu OP LZZ, žádost je nutné zaslat na esf@mpsv.cz.

Vkládání a editace produktů: nový modul na vkládání produktů vychází z funkcionalit předchozí databáze a nápověda k používání je k dispozici přímo v rámci databáze produktů.

Diskusní fórum: všechny dosavadní kluby a materiály jsou dostupné i v novém portálu. Fungování fóra je velmi obdobné jako v dřívější samostatné aplikaci. 
 
Uveřejněno: 9. 5. 2016
 
Aktualizováno: 9. 5. 2016
 
 
Určeno pro: Veřejnost