Zpět

Upozornění pro žadatele a příjemce k VZ

Dovolujeme si Vás informovat o schválení novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Do § 6, tedy zásad zadávání veřejných zakázek, byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

O zohlednění této nové zásady v OPZ budete informováni v další aktualitě, kterou ŘO OPZ připravuje. Zatím odkazujeme na možnost, kterou nabízí MPSV, a to na on-line seminář, který se koná 14. prosince 2020 od 9:00 – 12:00 Odpovědné veřejné zadávání v kostce, který povedou lektorky Leona Gergelová Šteigrová a Adéla Havlová se můžete registrovat zde.

Tisková zpráva projektu OVZ ohledně OVZ: OVZ od 1. ledna 2021 OVZ ze zákona povinně – Institut odpovědného veřejného zadávání (sovz.cz)

 


 
Uveřejněno: 8. 12. 2020
 
Aktualizováno: 8. 12. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce