Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Uveřejnění pokynů ke zpracování žádosti o změnu projektu

<p> Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny ke zpracování žádosti o změnu projektu v IS KP14+. </p>

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.

Všechny dokumenty týkající se OPZ naleznete zde.


 
Uveřejněno: 21. 3. 2016
 
Aktualizováno: 21. 3. 2016