Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele

Výzva financovaná z OPZ byla vyhlášena 30. 9. 2019.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost alokováno 380 mil. Kč. 

Veškeré informace naleznete na stránkách ČMZRB.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2019
 
Aktualizováno: 30. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel