Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vyhlášení výzvy na podporu zařízení pro děti v době mimo školní vyučování

Upozorňujeme, že 7. 1. 2020 byla vyhlášena nová výzva OPZ.

Žádosti o podporu je možné předkládat do 10. 3. 2020 do 14:00.

K výzvě se budou konat dva semináře, informace k nim naleznete na stránce výzvy.


 
Uveřejněno: 7. 1. 2020
 
Aktualizováno: 7. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel