Zpět

Vzor pracovního výkazu OPZ

Upozorňujeme, že k 30. 7. 2015 došlo k uveřejnění vzoru pracovního výkazu OP Zaměstnanost.

Pod odkazem naleznete vzor pracovního výkazu a rovněž pomůcku s příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu seznamující s tím, jaká míra podrobnosti záznamů v pracovním výkazu je potřebná.

Všechny dokumenty OPZ naleznete zde.


 
Uveřejněno: 30. 7. 2015
 
Aktualizováno: 30. 7. 2015