Zpět

Vzory pro zadávací/výběrová řízení OPZ

Upozorňujeme, že k 18. 6. 2015 došlo k uveřejnění vzorů pro zadávací/výběrová řízení OP Zaměstnanost.

Pod odkazem naleznete vzor výzvy k podání nabídek (mimo režim zákona o veřejných zakázkách), čestného prohlášení o nepodjatosti pro člena/náhradníka člena komise a zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.

Všechny dokumenty OPZ naleznete zde.


 
Uveřejněno: 18. 6. 2015
 
Aktualizováno: 18. 6. 2015