Zpět

Záměr podpory implementace Strategie rovnosti žen a mužů 2021—2030

Zveřejňujeme záměr druhé z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme konzultace k projektovým záměrům.

V tomto případě připravujeme pomoc orgánům státní správy a jejich příspěvkovým organizacím s projekty zaměřenými na plnění úkolů ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021—2030. Vyhlášení lze očekávat od poloviny roku 2022.

Předběžné konzultace projektových záměrů uvítáme v průběhu srpna—prosince 2021. Konzultace budou důležitým východiskem pro finální podobu výzvy a zároveň nezbytnou součástí předkládaných projektů. Projektovým týmům nabízíme i poradenství v oblasti projektové logiky a strukturování připravovaného projektového záměru.  

Termíny konzultací je možné domluvit individuálně s kontaktní osobou, kterou je v tomto případě Lukáš Müller (lukas.muller@mpsv.cz, tel. 950 195 729).

 

Těšíme se na spolupráci. 

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I

 


 
Uveřejněno: 9. 8. 2021
 
Aktualizováno: 9. 8. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel