0 položek
0 položek
27 položek
6 položek

03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí UZAVŘENO

Klub byl uzavřen z následujícího důvodu: projekty z výzvy 41 byly ukončeny. Klub uzavřel(a) Ing. Tereza Pavlíková v 13.1.2021 10:12.