Často kladené dotazy k přihlašování přes NIA

Proč se mění způsob přihlašování?

NIA (národní identitní autorita) je součástí státem provozovaného systému pro bezpečné a zaručené vzdálené ověřování totožnosti uživatelů (Národní bod pro identifikaci a autentizaci ve smyslu zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci).

Změna způsobu přihlašování vychází z požadavků e-Govermentu, který upravuje přístup k informačním systémům veřejné správy, jakým je i IS ESF, prostřednictvím tzv. Identity občana. Cílem je jednoduché a bezpečné přihlašování do portálů státní a veřejné správy.  Obdobný postup je aplikován i v případě souvisejícího systému MS2021+. Nový způsob zaručí bezpečnější prostředí pro všechny uživatele a také zajistí ověření skutečné identity všech uživatelů.

Přechodné období

S ohledem na zásadní změnu ve způsobu přihlašování do IS ESF bude všem uživatelům poskytnutý časový prostor k tomu, aby měli možnost sloučit původní účty s NIA identitou. Sloučením původních účtů s NIA nedojde ke ztrátě uživatelských rolí ani ztrátě přístupu k Vašim projektům.

Po dobu přechodného období budou umožněny dva způsoby přihlášení – dosavadní způsob prostřednictvím jména a hesla a nový způsob pomocí NIA. V případě, že se uživatel během přechodového období přihlásí pomocí NIA, nebude umožněno opětovně používat přihlašování pomocí jména a hesla.

Po skončení přechodného období k 30.9.2024 bude nastavena povinnost pro všechny uživatele používat přihlášení výlučně pomocí NIA.

Jaké údaje jsou při přihlašování předávány?

Každý poskytovatel služeb potřebuje určitou sadu údajů, na základě, kterých Vás ztotožní ve svém systému. Tyto údaje jsou získávány automaticky z registru obyvatel (ROB), jejich předání je ale podmíněno Vaším souhlasem v průběhu přihlašování. Pokud k nějakému poskytovateli služeb přistupujete pravidelně a je po Vás vyžadována stejná sada Vašich údajů, můžete tomuto poskytovateli udělit trvalý souhlas pro poskytnutí požadovaných údajů. Takto udělené trvalé souhlasy můžete spravovat prostřednictvím Vašeho uživatelského profilu v rámci NIA. V případě IS ESF jsou přebírány údaje o jménu a příjmení. Pokud souhlas během přihlašování neudělíte, není možné se přihlásit.

Kde získám detailní informace k novému způsobu přihlašování?

Provozovatelem NIA je Digitální a informační agentura. Veškeré informace spojené s novým způsobem přihlašování jsou dostupné na stránkách https://info.identitaobcana.cz/

Dostupnost NIA

Pod odkazem https://info.identitaobcana.cz/Dostupnost/ lze ověřit aktuální dostupnost této služby. V případě, že se vám nedaří přihlásit pomocí NIA, je zde možné založit požadavek na správce NIA nebo se na něho obrátit telefonicky: +420 227 023 444 či e-mailem: identitaobcana@dia.gov.cz.

Nedaří se mi přihlásit pomocí NIA

Pokud jste ověřili, že NIA je dostupná, a přesto se Vám přihlášení nedaří, postupujte následovně.

Jako první pomoc doporučujeme promazat historii prohlížeče, pokud tento krok nepomůže, můžete kontaktovat schránku esf@mpsv.cz .

V takovém případě prosím poskytněte co nejvíce detailů souvisejících s problémem – např. chybové hlášky, název a verzi prohlížeče a prostředek, pomocí kterého se pokoušíte přihlásit.