Časté dotazy

Otázka: Bude možné čerpat příspěvek na změny, které bude nutné učinit, až vstoupí v platnost novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině?

Odpověď: Neočekáváme paušální podporu na provedení změn, zavedených novelou zákona, nicméně je zvažována možnost podpory rekonstrukce stávajících dětských skupin v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétní podmínky jsou však teprve v jednání.

 

Otázka: Lze prodloužit podporu z OPZ u projektu dětské skupiny, který končí k 28. 2. 2022?
Od 1. 9. 2022 plánujeme provozovat zařízení pod školským zákonem, do té doby však budeme bez podpory.

Odpověď: Takové prodloužení možné není. Každá provozní fáze musí mít přesně 6 měsíců a nejzazší možné datum ukončení projektů u všech výzev OPZ na dětské skupiny bylo v současném programovém období stanoveno na 30. 6. 2022. Dle plánované (dosud neschválené) novely zákona o dětských skupinách by v roce 2022 mělo být možné plynule přejít na financování provozu ze státního rozpočtu.

 

Otázka: Kvůli omezenému fungování úřadů v souvislosti s pandemií Covid-19 se nám nepodařilo získat včas všechna potvrzení, potřebná k zápisu do evidence dětských skupin a fázi provozu jsme tak byli nuceni zahájit o 6 měsíců později, než jaký byl plán. Je možné v tomto případě požádat o posun harmonogramu za datum 30. 6. 2022 - tak, abychom dodrželi plánovaný počet provozních období dle právního aktu?

Odpověď: Ani v tomto případě není možné překročit 30. 6. 2022, což je nejzazší datum pro ukončení projektu stanoveného výzvou.

 

Otázka: Můj projekt končí realizaci ve druhé polovině roku 2021. Přejít pod státní financování však dle dosud neschválené novely zákona bude možné až od 1. 1. 2022. Existuje nějaká možnost, jak zajistit financování mojí dětské skupiny až do roku 2022?

Odpověď: Všem projektům, které končí realizaci ve druhé polovině roku 2021, bylo výjimkou umožněno prodloužit projekt o 1 projektovou fázi, tak, aby mohly od roku 2022 plynule přejít pod státní financování dle dosud neschválené novely zákona. Projekty, kterých se to týká, byly individuálně osloveny prostřednictvím IS KP14+.