Operační programy 2007 - 2013

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívala prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů.

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu umožnily českým žadatelům získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR. Spolu s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu šlo celkem o 4,4 mld. EUR, tedy cca 124,2 mld. Kč.