Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Vyhlášení výzvy č. 43

Dne 2. července 2009  vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování výzvu č. 43 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
02. 07. 2009

Návrh plánované výzvy na Mezinárodní spolupráci

Rádi bychom Vás zapojili do  procesu připomínkování pro plánovanou výzvu  Mezinárodní spolupráce OP LZZ.

 
26. 06. 2009

Technická odstávka IS ARES MF ČR

Upozornění pro žadatele a příjemce! Od 10. 7. 2009 (od 18:00 hod.) do 13. 7. 2009 (do 6:00 hod.) bude přerušen provoz všech serverů Ministerstva financí z důvodu rekonstrukce silnoproudých rozvodů. Z tohoto důvodu nebude dostupný IS ARES. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
22. 06. 2009

Vyhlášení výzvy č. 45

Dne 15. června 2009 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování výzvu č. 45 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
16. 06. 2009

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje Výroční zprávu o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) za rok 2008.

 
15. 06. 2009

Vyhlášení výzvy č. 44

Dne 15. června 2009 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace programů ESF výzvu č. 44 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
09. 06. 2009

Výsledky výzvy č. 35

Dne 4. 6. 2009 byly zveřejněny 2. dílčí výsledky výzvy č. 35.

 
04. 06. 2009

Hodnocení žádostí u výzvy č. 31

V rámci výzvy č. 31 k oblasti podpory 3.3 OP LZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce bylo doručeno 330 žádostí o finanční podporu. Celkové plánované náklady předložených projektů přesahují 1,5 miliardy Kč, avšak alokace určená pro danou výzvu činí 279 milionů korun.

 
02. 06. 2009

Vyhlášení výzvy č. 39

Dne 2. června 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů (zprostředkující subjekt OP LZZ) výzvu č. 39 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
01. 06. 2009

Revize Manuálu vizuální identity OP LZZ

V sekci Dokumenty - Publicita byl zveřejněn revidovaný Manuál vizuální identity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Manuál definuje logotyp OP LZZ a zásady jeho správného používání.

 
01. 06. 2009

Plánovaná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+

Dne 1. 6. 2009 proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7 (8:00 - 17:00 hod.) a IS Monit7+ (8:00 - 21:00 hod.). Aplikace nebudou po dobu instalací přístupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
25. 05. 2009

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7

Upozornění pro žadatele! V sobotu 6. 6. 2009 v době od 8:00 do 17:00 proběhne úplná odstávka informačních systémů Centra pro regionální rozvoj ČR. Po tuto dobu bude zcela nedostupná aplikace Benefit7. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
25. 05. 2009

Výsledky výzvy č. 26

Dne 15. května 2009 byly zveřejněny výsledky hodnocení a výběru projektů k výzvě č. 26 v oblasti podpory 3.4.

 
14. 05. 2009

Výsledky výzvy č. 35

Dne 7. 5. 2009 byly zveřejněny 1. dílčí výsledky výzvy č. 35.

 
07. 05. 2009

Harmonogram výběrových komisí u výzvy č. 19

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejnění předpokládaného harmonogramu pořádání výběrových komisí pro programovací období 2007 – 2013 OP LZZ pro výzvu č. 19.

 
06. 05. 2009

Revize 4 příruček z „Desatera OP LZZ“

Dne 4. května 2009 vydal Řídící orgán revizi 4 příruček z „Desatera OP LZZ“.

 
06. 05. 2009

Výsledky výzvy č. 23

Výběrová komise ukončila svou činnost 21.4.2009. 

 
30. 04. 2009

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7

Upozornění pro žadatele! V sobotu dne 2.5.2009 v době od 8:00 do 10:00 bude využito pravidelné servisní okno pro provedení plánované údržby IS CRR. Po tuto dobu bude zcela nedostupná aplikace Benefit7. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
30. 04. 2009

Výsledek výzvy č. 19

Dovolujeme si vás upozornit na uveřejnění zprávy o výsledcích výběrového procesu GP – výzvy č. 19, prioritní osy 3, oblasti podpory 3. 2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.  

 
21. 04. 2009

Prezentace ze semináře k výzvě č. 30

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejnění prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě č. 30 Sociální ekonomika, který se konal 16. dubna 2009. Prezentaci ke stažení naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 
16. 04. 2009