Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Dovolujeme si informovat, že byla zveřejněna aktualizovaná verze pravidel pro žadatele a příjemce, a to Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 
28. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Soutěž REGIOSTARS 2023

Realizovali jste zajímavý projekt OPZ a chcete ho představit ostatním? Zapojte se do soutěže REGIOSTARS 2023. Již jen 15 dní na podání přihlášky!

 
16. 05. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Možnost využití inflační doložky ve smlouvách na veřejné zakázky

 
22. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace obvyklých cen a mezd OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna nová verze dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy, která je platná od 1. 5. 2022.

 
04. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ.

 
26. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Výjimka pro dětské skupiny – Lex Ukrajina

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimky, kterou se promítá zákon č. 66/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) do pravidel realizace pro jednotkové projekty dětských skupin podpořených z OPZ.

 
31. 03. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na nedovolený souběh více pracovněprávních vztahů zaměstnance na stejný druh práce

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce, dle kterého „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

 
11. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů pro monitorování podpořených osob

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů platná od 3. 2. 2022.

 
03. 02. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Soutěž - „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

Evropská komise na konci loňského roku vyhlásila soutěž pod názvem - Evropská hlavní města diverzity a inkluze. Tato soutěž je vyhlášena na podporu měst, obcí a municipalit-krajů, které rozvíjí konkrétní aktivity podporující rovné příležitosti, diverzitu a inkluzivní přístupy.

 
02. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace vzoru souhrnné evidence u výzvy č. 110

Upozorňujeme příjemce podpořené ve výzvě č. 110 OPZ "Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!“, že k 1. 2. 2022 byl aktualizován vzor souhrnné evidence (příloha zprávy o realizaci projektu).

 
01. 02. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci o vydání výjimky týkající se možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce. Výjimkou se aktualizují podmínky pro poskytování podpor na základě čl. 3.1 a 3.10 Sdělení Komise 2020/C 91 I/01 - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) v souvislosti s přijetím 6. změny Dočasného rámce Evropskou komisí dne 18. 11. 2021.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel

Speciální stránky Záměru podpory diverzity a flexibility pracovního prostředí

Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vyšší informovanosti zájemců a pro zlepšení efektivity komunikace mezi ŘO a zájemci, byly vytvořeny speciální stránky ZÁMĚRU PODPORY DIVERZITY A FLEXIBILITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, jakožto jedné z plánovaných podpor v rámci OPZ+.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Výjimky pro výpočet obsazenosti u DS a osobních nákladů u mikrojeslí

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimek pro výpočet obsazenosti u dětských skupin a pro výpočet osobních nákladů v projektech mikrojeslí v období zhoršené epidemiologické situace způsobené onemocněním COVID-19.

 
30. 11. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR.

 
06. 10. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

 
23. 09. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Upozornění ke způsobu předložení čestného prohlášení k zapojení příjemce do svěřenského fondu

Toto upozornění je určeno pro příjemce, kteří byli dne 29. 7. 2021 vyzváni řídicím orgánem k předložení čestného prohlášení k zapojení do svěřenského fondu.

 
30. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Čestné prohlášení - svěřenské fondy

Řídicí orgán OPZ informuje, že byl zveřejněn vzor čestného prohlášení k identifikaci, zda je příjemce vložen do svěřenského fondu.

 
29. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které stanoví:

 
22. 07. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů pro monitorování podpořených osob

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů platná od 15. 7. 2021.

 
15. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 1. 7. 2021 dochází k revizi části metodiky OPZ.

 
25. 06. 2021
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 184.