Zpět

Možnost využití inflační doložky ve smlouvách na veřejné zakázky

V souvislosti s neustále se zvyšující inflací a s tím souvisejícím růstem cen zboží i služeb upozorňujeme příjemce, aby při přípravě zejména dlouhodobějších smluv zvážili využití inflační doložky. Jako pomůcku pro své členy zpracoval ČKAIT vzorovou metodiku: Metodika_inflacni_dolozka_2022_03_30.pdf (ckait.cz), doporučujeme Vám ji tedy také ke zvážení.

Využití inflační doložky může usnadnit průběh plnění i v tom, že o změně ceny v tomto případě není bezpodmínečně nutné uzavírat písemný dodatek.

Možný vzor inflační doložky:

V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. XX této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

 

Aktuality v oblasti zadávání veřejných zakázek doporučujeme sledovat na: Úvod - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
 
Uveřejněno: 22. 7. 2022
 
Aktualizováno: 22. 7. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce