Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Dovolujeme si informovat, že byla zveřejněna aktualizovaná verze pravidel pro žadatele a příjemce, a to Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 
28. 06. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Možnost využití inflační doložky ve smlouvách na veřejné zakázky

 
22. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Projekty, které mění životy – nová publikace OPZ

Jaké typy projektů byly financovány z Operačního programu Zaměstnanost a jak změnily životy zúčastněných, o tom si můžete přečíst v nově vydávané publikaci „Projekty, které mění životy“.

 
27. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nový termín ukončení podávání žádostí u výzev 141 a 142

Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu ukončení podávání žádostí do 30. 6. 2022 do 12:00 hodin u výzev 141 a 142.

 
01. 06. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Na Portále VZ bylo uveřejněno stanovisko k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

 
23. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Upřesňující informace k výzvám č. 141 a 142 OPZ

Dovolujeme si upozornit žadatele ve výzvách č. 141 a 142, že v kap. 7.1 textů výzev došlo administrativním nedopatřením k uvedení nadbytečné informace ohledně předkládání čestného prohlášení k identifikaci skutečných majitelů. Čestné prohlášení k identifikaci skutečných majitelů se již na základě změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nedokládá.

 
13. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Program na bezúročné úvěry pro sociální podniky stále běží

Upozorňujeme, že sociální podniky mohou nadále žádat o úvěr 0 % ve výši od 400 tisíc korun do 25 milionů korun, a to až do poloviny roku 2023.

 
05. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace obvyklých cen a mezd OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna nová verze dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy, která je platná od 1. 5. 2022.

 
04. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzev na vytvoření kapacit dětských skupin

Upozorňujeme, že 29. 4. 2022 byly vyhlášeny 2 výzvy č. 141 a 142 na vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu a v Praze.

 
29. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ.

 
26. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Výjimka pro dětské skupiny – Lex Ukrajina

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimky, kterou se promítá zákon č. 66/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) do pravidel realizace pro jednotkové projekty dětských skupin podpořených z OPZ.

 
31. 03. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na nedovolený souběh více pracovněprávních vztahů zaměstnance na stejný druh práce

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce, dle kterého „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

 
11. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Efektivní veřejná správa – příklady dobré praxe

Jaké pokroky udělaly úřady ve svém fungování směrem dovnitř i směrem k občanům? Jak přispěly svými aktivitami k rozvoji města? Lze se u některých inspirovat?

 
10. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Soutěž - „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

Evropská komise na konci loňského roku vyhlásila soutěž pod názvem - Evropská hlavní města diverzity a inkluze. Tato soutěž je vyhlášena na podporu měst, obcí a municipalit-krajů, které rozvíjí konkrétní aktivity podporující rovné příležitosti, diverzitu a inkluzivní přístupy.

 
02. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci o vydání výjimky týkající se možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce. Výjimkou se aktualizují podmínky pro poskytování podpor na základě čl. 3.1 a 3.10 Sdělení Komise 2020/C 91 I/01 - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) v souvislosti s přijetím 6. změny Dočasného rámce Evropskou komisí dne 18. 11. 2021.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel

Speciální stránky Záměru podpory diverzity a flexibility pracovního prostředí

Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vyšší informovanosti zájemců a pro zlepšení efektivity komunikace mezi ŘO a zájemci, byly vytvořeny speciální stránky ZÁMĚRU PODPORY DIVERZITY A FLEXIBILITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, jakožto jedné z plánovaných podpor v rámci OPZ+.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR.

 
06. 10. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

 
23. 09. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Záměr podpory implementace Strategie rovnosti žen a mužů 2021—2030

Zveřejňujeme záměr druhé z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme konzultace k projektovým záměrům.

 
09. 08. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Záměr podpory flexibility a diverzity ve firmách

Zveřejňujeme záměr první z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme tak veřejnou diskuzi.

 
06. 08. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 278.