Upravit filtr
Upravit filtr

Vyhlášení výzvy na dětské skupiny mimo Prahu

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 132 OPZ podporující vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Projektové žádosti bude možné předkládat od 1. 2. 2017 od 8:00 hodin.

 
30. 11. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 126 OPZ (mikrojesle)

Alokace výzvy č. 126 OPZ zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu byla navýšena na 121 719 996 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů.

 
23. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Seznam výzev vyhlášených místními akčními skupinami

Upozorňujeme, že v rámci portálu ESF byl zveřejněn seznam výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS). Jednotlivé odkazy obsahují název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy a vedou na stránku MAS, které danou výzvu obsahují. Seznam bude průběžně doplňován.

 
10. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzvy č. 055

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 055 "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR" byla zveřejněna informace o hodnocení a výběru projektů.

 
04. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Otevření detašovaného pracoviště v Brně

Upozorňujeme na otevření detašovaného pracoviště řídicího orgánu OPZ v Brně. Zájemci zde mohou bezplatně konzultovat možnosti čerpání z OPZ, získat podrobnosti o aktuálních výzvách apod.

 
04. 11. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové informace pro místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byly uveřejněny dva nové dokumenty určené MAS týkající se změny výzvy č. 047 a témat prorodinných opatření a sociálního podnikání.

 
27. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Rozšíření žadatelů u výzvy č. 063

Upozorňujeme, že od 25. 10. 2016 platí aktualizovaný text výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni", ve kterém došlo k rozšíření oprávněných žadatelů v rámci nestátních neziskových organizací o nadace a nadační fondy.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že dne 25. 10. 2016 byla vyhlášena výzva č. 064 OPZ, jejímž cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Ukončení výzvy č. 060 OPZ

Upozorňujeme, že ve výzvě č. 060 "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!" byl dne 24. 10. 2016 v 8:00 ukončen příjem žádostí o podporu, a to z důvodu překročení alokace.

 
24. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzev č. 033 a 034 OPZ

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 033 a 034 OPZ pro pro územní samosprávné celky byly zveřejněny informace a dokumenty spojené s hodnocením a výběrem projektů.

 
17. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace výzvy č. 124 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 124 OPZ zaměřené na podporu inovačního prostředí byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. 1. 2017.

 
17. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly prodlouženy termíny pro předkládání předběžných (do 16.1.2017) a plných žádostí (do 31.3.2017).

 
17. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 060 OPZ

Ze strany Řídicího orgánu byla prověřena příčina technického problému při podávání žádostí do výzvy č. 060 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“ dne 3.10.2016 a ve spolupráci s dodavatelem MS2014+ byl celý proces podávání žádostí podrobně zmapován.

 
10. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Revize pravidel OPZ od 1. 10. 2016

Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost.

 
27. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové indikátory u výzev č. 019 a 025 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 019 pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 a u výzvy č. 025 pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy byly přidány nové monitorovací indikátory.

 
26. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro jednotkové náklady u dalšího vzdělávání

Upozorňujeme, že od 15. září 2016 jsou účinné aktualizované pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro jednotkové náklady u dalšího vzdělávání. Pro informaci, k jakým změnám oproti předchozímu vydání došlo, byla uveřejněna rovněž verze v režimu změn.

 
15. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů

Upozorňujeme, že 1. 9. 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 050 a č. 051 na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů.

 
01. 09. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!"

Upozorňujeme, že 31. 8. 2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost a zájmových sdružení právnických osob.

 
31. 08. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Dotazník pro MAS - sociální podnikání

Dovolujeme si touto cestou oslovit zástupce místních akčních skupin s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se zájmu MAS o podporu sociálního podnikání v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

 
30. 08. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce
Je zobrazeno 241 - 260 položek z celkového počtu 278.