Finanční nástroje

Propagační fotoFinanční nástroje jsou moderní formou poskytování podpory z fondů politiky soudržnosti EU. Finanční nástroje (FN) mohou mít podobu různých finančních produktů, nejčastěji úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. FN podporují projekty schopné generovat příjem nebo úsporu. Poskytnutá podpora je postupně splácena a vrácené prostředky lze použít pro další projekty.


V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus bylo navázáno na dobrou praxi z předchozího období, kdy od roku 2019 bylo poskytnuto 37 úvěrů ve výši 187,6 mil. korun. Zvýhodněné investiční nebo provozní úvěry pro sociální podniky v rámci výzvy programu S-podnik plus poskytuje opět Národní rozvojová banka. Projekt S-podnik plus  pomáhá začínajícím i stávajícím podnikatelům v zahájení i rozvoji jejich sociálního podnikání. Nejedná se o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o bezúročný úvěr, který představuje moderní formu podpory z fondů EU.