Program S-podnik

Propagační foto


V rámci programu S-podnik si podnikatelé mohou podle záměru financování
u Národní rozvojové banky zažádat buď o investiční nebo provozní úvěr
a poradenství k nim.


Úvěry mají úrokovou sazbou 0 %
a výše úvěru se může pohybovat
od 400 tis. do 25 mil. Kč.
Doba splatnosti úvěrů je od 2 do 10 let.

Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023.
 
 • Co je S-podnik
  Program S-podnik je určen na podporu sociálního podnikání. Základním znakem sociálního podniku je jeho společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. U tohoto podniku tvoří lidé znevýhodnění na trhu práce minimálně 30 % zaměstnanců.
   
 • Pro koho je určený
  Podporovanými oblastmi v programu S-podnik jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod, informační, komunikační a jiné činnosti, které jsou uvedeny ve Výzvě programu.
   
 • Jaký je cíl programu
  Cílem programu S-podnik je usnadňovat začínajícím i stávajícím sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení nebo rozvoj podnikání. Projekt musí být zaměřen na investiční aktivity sociálního podniku, související zejména se zaváděním nových technologií výroby, modernizací výroby či služby, rozšířením kapacity podniku nebo provozní aktivity sociálního podniku. 
   
 • Kolik může žadatel získat
  Žadatel může žádat o úvěr s úrokovou sazbou 0 %. Výše úvěrů se může pohybovat od 400 tis. Kč do 25 mil. Kč. Vedle bezúročného financování mohou sociální podniky využít také odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby. Plánovaná alokace výzvy je 380 000 000,- Kč.
   
 • Typy úvěrů a další podpora

  INVESTIČNÍ ÚVĚRY  -  PROVOZNÍ ÚVĚRY  -  PORADENSTVÍ


Na co lze použít INVESTIČNÍ ÚVĚR (doba splatnosti až 10, resp. 12 let)
- k pořízení strojů a zařízení (včetně použitých)
- k pořízení a rekonstrukci budov
- k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Na co lze použít PROVOZNÍ ÚVĚR (doba splatnosti až 2 roky)
- k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu
- výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
- výdaje na pořízení a financování zásob

Jaký druh PORADENSTVÍ je podporován
- bezplatné odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby až do 50 % z hodnoty úvěru
- o poradenství lze žádat společně s úvěrem nebo ho může využít podnik, který už má bezúročný úvěr sjednán
 

 • Na koho se může žadatel obrátit
  Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023 a je možný na všech pobočkách Národní rozvojové banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích, bližší kontaktní informace jsou k nalezení zde: Kontakty - NRB. Formuláře žádostí, pokyny pro jejich předložení a veškeré další informace jsou k dispozici stránkách programu S-podnik.