Vítejte na stránce vytvořené pro podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ). Potřebné informace a dokumenty (nebo interaktivní odkazy na ně) zde naleznou místní akční skupiny (MAS), které realizují strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci OPZ, dále žadatelé a příjemci ve výzvách MAS a všichni ti, kteří se o komunitně vedený místní rozvoj zajímají.