Možnosti mimo režim zákona o DS

 

Propagační foto

Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):

  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/).
    - Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.
    - Bez nároku na příspěvek ze státního rozpočtu dle novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nepředpokládá se ani možnost podpory z ESF.

Mikrojesle

  • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů mikrojeslí. Dle novely zákona o dětských skupinách je pro získání podpory na provoz nutné zaevidování do evidence dětských skupin a příspěvek na provoz dále čerpat ze státního rozpočtu jako dětská skupina ze zákona. Připravována je však zpětně uznatelná podpora adaptace prostor mikrojeslí z Národního plánu obnovy tak, aby se mikrojesle mohly stát dětskou skupinou dle novely zákona č. 247/2014 Sb. Vyhlášení výzvy je plánováno s ohledem na očekávanou vyhlášku o požární bezpečnosti nejdříve v polovině roku 2022. Alternativou je získání podpory v rámci mimořádných výzev 141 a 142 OPZ, kde mohou provozovatelé mikrojeslí, dosud nezaevidovaných do evidence DS, žádat o jednotku transformace spolu s prvním rokem provozu jako nová DS. Souběh podpor z obou programů, tj. z OPZ i NPO, možný není.

Dětské kluby

  • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů dětských klubů