Zpět

QUALITAS PRO PRAXIS

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00079

Projekt je zaměřen na zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje tak, aby střednědobý plán byl funkčním nástrojem ke stanovení základní sítě sociálních služeb na základě zjištěných potřeb a aby jeho výstupy byly použitelné pro stanovení jejich finanční náročnosti.


Druhou oblastí, na kterou je projekt zaměřen, je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných příspěvkoými organizacemi kraje a jejich větší zapojení do tvorby sítě služeb na základě potřeb zjištěných v jednotlivých regionech kraje.


Jedná se o služby domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), domov pro seniory (DpS), domov se zvláštním režimem (DZR) a chráněné bydlení (CHB) níže uvedených poskytovatelů:


- Domov Severka Jiříkov, p. o. (DZR),


- Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. (2x DpS),


- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. (2x DOZP),


- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. (DZR, DpS, DOZP),


- Domov "Bez zámků" tuchořice, p. o. (DOZP),


- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves (DOZP, CHB),


- Domovy sociálních služeb Meziboří, p. o. (DZR, DpS),


- Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. (DRZ, DOZP),


- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. (DOZP, 2x DZR, 2x DpS).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb; ; Zadavatelé sociálních služeb jsou cílovou skupinou obou částí projektu. V části plánování sociálních služeb se jedná o 16 pracovníků obcí s rozšířenou působností zabývajících se plánováním rozvoje sociálních služeb na místní úrovni. Mohou se zapojit i zástupci pověřených obcí, kteří mají zájem o proces plánování rozvoje sociálních služeb. ; V rámci druhé části projektu bude podpořen jako zadavatel Ústecký kraj, který je zřizovatelem 52 sociálních služeb. V rámci projektu bude podpořeno 20 sociálních služeb. ; ; Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; ; Do projektu budou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Ústeckým krajem. Jedná se zejména o služby, kde je zřejmá potřeba podpory v oblasti zavádní standardů kvality sociálních služeb, především pak u nově vzniklých. Projekt počítá se zapojením 20 zástupců (osob zodpovědných za kvalitu služby) služeb zapojených zařízení.

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018