Zpět

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00018

 


Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Naplňuje strategii rozvoje sociálních služeb uvedenou v Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-2009. Vychází také z dotazníkových šetření mezi zadavateli a poskytovateli, z nichž byly zjištěny jejich potřeby (např. vzdělávání). Projekt se zaměřuje na obce v Královéhradeckém kraji (především obce s rozšířenou působností), na Královéhradecký kraj a na poskytovatele sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.


Projekt zlepšuje dostupnost sociálních služeb:
 • zjišťuje potřeby občanů (formou diskusí, komunitních setkání a aktivit),
 • podporuje činnost pracovních skupin
 • definuje rozvojové aktivity, cíle a opatření
 • vytváří plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a umožňuje jeho veřejné projednání.
Projekt podporuje plnění a aktualizaci obecných plánů rozvoje sociálních služeb:
 • zjišťuje potřeby občanů obcí,
 • podporuje činnost pracovních skupin,
 • připravuje projekty pro realizaci opatření místních plánů,
 • zvyšuje informovanost o sociálních službách v obcích,
 • vzdělává obce v přípravě a řízení projektu,
 • poskytuje obcím metodickou podporu.
Projekt zvyšuje kvalitu sociálních služeb a podporuje poskytovatele v rozvoji kvality sociálních služeb:


 
 • poskytuje jim konzultace,
 • pořádá semináře pro výměnu zkušeností,
 • informuje o příkladech dobré praxe.
Projekt podporuje vytvoření systému řízení kvality sociálních služeb:
 • vytváří návrh systému řízení kvality sociálních služeb,
 • ověřuje návrh ve vybraných sociálních službách,
 • analyzuje výsledky a informuje o nich.
Projekt vychází ze spolupráce zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Část aktivit zajišťuje Královéhradecký kraj, většinu dodavatelé služeb (v oblasti plánování obcí, vzdělávání, konzultací, rozvoje kvality).


Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Královéhradeckého kraje.


Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování.


Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2008 - 30. 9. 2010

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http:// www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018