Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výzva pro předkládání GP 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo výzvy: 96

Platnost do: 15. 08. 2012 12:00

 
15. 6. 2012

Výzva č. 95 pro předkládání GP 1.1 - Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Číslo výzvy: 95

Platnost do: 31. 12. 2012 12:00

 
20. 7. 2012

Výzva č. 94 pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání

Číslo výzvy: 94

Platnost do: 31. 08. 2012 14:30

 
29. 6. 2012

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 93

Platnost do: 29. 06. 2012 12:00

 
30. 3. 2012

EDUCA III

Číslo výzvy: 92

Platnost do: 14. 11. 2012 12:00

 
30. 3. 2012

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo výzvy: 91

Platnost do: 01. 06. 2012 12:00

 
16. 3. 2012

Výzva pro IP 3.2 - Předložení navazujícího individuálního projektu Úřadem vlády ČR

Číslo výzvy: 90

Platnost do: 31. 07. 2012 12:00

 
19. 3. 2012

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy

Číslo výzvy: 89

Platnost do: 31. 07. 2012 14:00

 
10. 4. 2012

Výzva č. 88 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo výzvy: 88

Platnost do: 30. 04. 2012 14:00

 
1. 3. 2012

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Číslo výzvy: 87

Platnost do: 28. 06. 2013 14:30

 
23. 2. 2012

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo výzvy: 86

Platnost do: 06. 06. 2012 12:00

 
2. 2. 2012

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 85

Platnost do: 30. 12. 2011 12:00

 
12. 10. 2011

Vzdělávejte se pro růst – Cestovní ruch

Číslo výzvy: 84

Platnost do: 30. 12. 2011 12:00

 
24. 10. 2011

Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče

Číslo výzvy: 83

Platnost do: 31. 01. 2012 14:00

 
5. 12. 2011

Vzdělávejte se pro růst! - regiony

Číslo výzvy: 82

Platnost do: 30. 12. 2011 14:00

 
30. 9. 2011

1. výzva pro předkládání individuálních projektů v rámci 5.1 – Mezinárodní spolupráce

Číslo výzvy: 81

Platnost do: 30. 06. 2013 14:30

 
15. 9. 2011

Výzva pro předkládání IP 4.1 - Efektivní justice

Číslo výzvy: 80

Platnost do: 29. 12. 2011 12:00

 
5. 9. 2011

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ pro Úřad vlády ČR – Kancelář rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Číslo výzvy: 8

Platnost do: 30. 05. 2008 23:59

 
25. 3. 2008

Výzva pro předkládání IP 4.1 - Efektivní daňová správa

Číslo výzvy: 79

Platnost do: 30. 09. 2011 14:00

 
18. 7. 2011

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Číslo výzvy: 78

Platnost do: 07. 09. 2011 12:00

 
10. 6. 2011
Je zobrazeno 41 - 60 položek z celkového počtu 126.