Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 3 - Průzkum potřeb obyvatel Náchoda v oblasti sociálních služeb a návazného bydlení

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 126 000 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 2 - Analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 52 500 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 1 - Zajištění/pořízení koncepčních podkladů pro naplňování plánu rozvoje sociálních služeb Města Broumov

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 Kč

 
26. 01. 2021

Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 208 440 Kč

 
25. 01. 2021

Evaluace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022 – reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 000 Kč

 
25. 01. 2021

Projekce tematických filmů v rámci projektu „Žít normálně“

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 991 735,54 Kč

 
21. 01. 2021

Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 422 269 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 4 - Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 256 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 3 - Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 223 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 2 - Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 743 801 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 1 - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 867 Kč

 
21. 01. 2021

Podnikové vzdělávání ve společnosti SAXANA GROUP

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč

 
20. 01. 2021

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do městského úřadu - část B

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 455 073,55 Kč

 
20. 01. 2021

Výběrové řízení na zajištění vzdělání pro zaměstnance společnosti R. T. S. cs, spol. s r. o. v IT oblasti

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 380 000 Kč

 
20. 01. 2021

Zajištění vzdělávání pro CIKAUTXO CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 622 895 Kč

 
19. 01. 2021

Vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 660 000 Kč

 
18. 01. 2021

Tvorba a aktualizace strategických dokumentů

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 791 500 Kč

 
14. 01. 2021

Spotřební materiál pro detekci přítomnosti DNA lidského papilomaviru (HPV)

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 591 000 Kč

 
12. 01. 2021

Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
08. 01. 2021

Modernizace softwarového vybavení GIS

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
08. 01. 2021