Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+. Nové verze pravidel pro žadatele a příjemce jsou účinné od 1. 6. 2022.

Dále došlo s účinností od 1. 6. 2022 k revizi Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (verze 2).

Důvodem pro aktualizaci je zapracování pravidel pro projekty v prioritě 4, které nejsou financovány v režimu jednotkových nákladů, zaměřené na potravinovou a základní materiální pomoc do specifické části pravidel pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty s paušálními sazbami. S tím také souvisí změna názvu specifické části pravidel a příručky pro hodnocení.

Ostatní úpravy byly provedeny na základě zkušeností z praxe či s cílem zpřesnit znění pravidel v OPZ+.

Všechny dokumenty včetně předešlých verzí naleznete ve složce Dokumenty.

 


 
Uveřejněno: 31. 5. 2022
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce