Zpět

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“.

Důvodem vydání nové verze je rozvoj funkcionalit v IS KP14+.

Došlo k doplnění dalších případů z praxe, u kterých žadatelé/příjemci váhali se zařazením.

Kvůli tzv. intenzitě podpory byla dříve společná kategorie malé a střední podniky rozdělena na dvě kategorie.

Soupiska dokladů, resp. dílčí soupisky dokladů, které příjemce vyplňuje v IS KP14+ v rámci žádostí o platbu, není/nejsou pro přehled těchto výdajů optimálním nástrojem. ŘO proto příjemcům nabízí možnost, aby detailní přehled těchto výdajů předložili v podobě přílohy v MS Excel a do dílčí soupisky dokladů (označené v IS KP14+ jako ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY) uvedli souhrnnou částku v podobě jednoho záznamu/řádku. 


 
Uveřejněno: 25. 10. 2016
 
Aktualizováno: 27. 10. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce