Zpět

Čestné prohlášení - svěřenské fondy

Řídicí orgán OPZ informuje, že byl zveřejněn vzor čestného prohlášení k identifikaci, zda je příjemce vložen do svěřenského fondu.

Řídicí orgán vyzve formou interní depeše ty příjemce, u kterých je předložení čestného prohlášení požadováno na základě žádosti Ministerstva financí a Evropské komise. Žádáme tyto příjemce, aby řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení předložili řídicímu orgánu ve lhůtě stanovené v interní depeši. Děkujeme za spolupráci.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2021
 
Aktualizováno: 29. 7. 2021
 
 
Určeno pro: Příjemce