Zpět

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Na Portále VZ bylo uveřejněno stanovisko k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o tom, že na Portále VZ bylo uveřejněno stanovisko expertní skupiny k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek (Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz)). Účelem tohoto stanoviska je poskytnout zadavatelům metodické vodítko k aplikaci předmětných sankcí v oblasti veřejných zakázek v České republice.

 Ze strany MMR byla k této problematice vydána rovněž tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR zveřejňuje metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2022
 
Aktualizováno: 24. 5. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel