Zpět

MPSV finalizuje podobu mapy sociálně vyloučených lokalit

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně projednává konečnou podobu Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Mapa vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření realizovaných mezi lety 2014-2015 v obcích, kde byl identifikován výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit. 

Na základě podnětů ze strany účastníků závěrečné konference byla otázka podoby zveřejňovaných informací projednána s Agenturou pro sociální začleňování a Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a aktuálně tato jednání na základě nových podnětů od potenciálních uživatelů mapy pokračují. Materiál je nyní dále diskutován i se Svazem měst a obcí ČR. O dalším postupu před zveřejněním konečné podoby bude na základě výsledku těchto dodatečných jednání rozhodnuto v nejbližších dnech. 


 
Uveřejněno: 21. 8. 2015
 
Aktualizováno: 21. 8. 2015