Zpět

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci o vydání výjimky týkající se možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce. Výjimkou se aktualizují podmínky pro poskytování podpor na základě čl. 3.1 a 3.10 Sdělení Komise 2020/C 91 I/01 - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) v souvislosti s přijetím 6. změny Dočasného rámce Evropskou komisí dne 18. 11. 2021.

Vzhledem k tomu, že dochází pouze k dílčím změnám v podmínkách pro poskytování podpor dle Dočasného rámce, jsou výjimkou upraveny konkrétní body kapitoly 21.8 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (aktualizovaný text kap. 21.8). Prodlužuje se možnost využití tzv. Dočasného rámce do 30. 6. 2022 a dochází k úpravě limitů podpor na nové hodnoty.

Výjimka je účinná od 1. 1. 2022 do nejbližší revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Žadatelé o podporu v režimu Dočasného rámec předkládají čestné prohlášení, jehož vzor je dostupný zde.


 
Uveřejněno: 17. 12. 2021
 
Aktualizováno: 17. 12. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel