Zpět

Upozornění na nedovolený souběh více pracovněprávních vztahů zaměstnance na stejný druh práce

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce, dle kterého „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

 

Citované ustanovení zákoníku práce znamená, že jeden zaměstnanec nemůže mít uzavřeno několik souběžných pracovněprávních vztahů s totožným druhem práce u jednoho zaměstnavatele. Toto pravidlo se uplatňuje také v případě několika souběžně uzavřených dohod o provedení práce / dohod o pracovní činnosti.

Uzavření dvou a více pracovních smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na stejný druh práce je tedy porušením zákoníku práce, a proto veškeré osobní náklady dotčené tímto porušením zakládají v OPZ nezpůsobilé výdaje pro rozpor s právními předpisy. Tyto výdaje nebudou schvalovány v projektech, respektive budou vymáhány jako porušení rozpočtové kázně.

V případě dotazů či nejasností ohledně nastavení a uzavírání pracovněprávních vztahů v projektech OPZ příjemcům doporučujeme, aby se obrátili na své projektové manažery na řídicím orgánu OPZ.

 


 
Uveřejněno: 11. 2. 2022
 
Aktualizováno: 11. 2. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce