Zpět

Zjišťování skutečného majitele po 1.6.2021

„Upozorňujeme na novou úpravu týkající se prokazování skutečných majitelů při zadávání veřejných zakázek zadávaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a s tím související podrobný výklad poskytnutý MMR ČR, viz níže dokument ke stažení.

Povinnost zjišťovat skutečného majitele se uplatní v zadávacích řízeních jak v podlimitním tak v nadlimitním režimu, včetně zjednodušeného podlimitního řízení (a to na základě § 53 odst. odst. 6 ZZVZ, který stanoví povinnost postupovat podle § 122 ZZVZ). Povinnost zjišťovat skutečné majitele vybraného dodavatele se však neuplatní při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, tedy při postupu podle části páté ZZVZ.

Dne 17. 12. 2020 byl pod číslem 527/2020 Sb., vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 3. 2. 2021 pak byl pod číslem 37/2021 Sb., vyhlášen zákon o evidenci skutečných majitelů (dále také „ZESM“).

V souvislosti se zmiňovanými legislativními změnami dojde s účinností od 1. 6. 2021 k:

- změně definice skutečného majitele,

- podstatným změnám ve fungování evidence skutečných majitelů, 

- změně postupu zadavatele při zjišťování skutečného majitele,

- rozšíření možností ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Ve vztahu k novelizaci ustanovení § 122 ZZVZ nebyla přijata přechodná ustanovení, platí tedy, že pokud ke zjišťování skutečného majitele dochází po 1. 6. 2021 uplatní se na postup zadavatele nová právní úprava, a to bez ohledu na to, kdy bylo zadávací řízení zahájeno.

Z časového hlediska je pro určení skutečného majitele rozhodný aktuální stav v době, kdy zadavatel údaje o skutečném majiteli zjišťuje v evidenci skutečných majitelů (popřípadě v okamžiku, kdy dodavatel tyto informace nebo doklady poskytuje na základě § 122 odst. 5 ZZVZ).“

 

 

 


 
Uveřejněno: 28. 5. 2021
 
Aktualizováno: 28. 5. 2021
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce