Upravit filtr
Upravit filtr

Upozornění na nedostupnost webu a IS ESF 2014+

Upozorňujeme uživatele webu esfcr.cz a IS ESF 2014+, že v době od pátku 1. 7. 2016 18:00 do soboty 2. 7. 2016 cca 2:00 budou oba systémy nedostupné z důvodu úpravy infrastruktury v datovém centru. Za případné komplikace se omlouváme.

 
29. 06. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

OPZ prošel auditem designace bez výhrad

Operační program Zaměstnanost prošel jako první operační program tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí vydal „Výrok bez výhrad“, který je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.

 
23. 06. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Aktuální vydání bulletinu OKO NOKu

Upozorňujeme zájemce na nové číslo bulletinu Ministerstva pro místní rozvoj OKO NOKu. Najdete v něm informace o tzv. IPRÚ - integrovaných plánech rozvoje území i představení některých operačních programů, včetně Operačního programu Zaměstnanost.

 
16. 06. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy na podnikové vzdělávání zaměstnanců

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 043 OPZ "Podnikové vzdělávání zaměstnanců".

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu - projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání

Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady na další profesní vzdělávání zaměstnanců.

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Upozornění na semináře k výzvě č. 053

Upozorňujeme, že k výzvě č. 053 OPZ "Specifická výzva na vybrané cílové skupiny" proběhnou v červnu 2016 čtyři semináře pro žadatele.

 
14. 06. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídicí orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

 
13. 06. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Upozornění na povinnost finančního vypořádání projektů OP LZZ

Realizátoři projektů financovaných z prostředků OP LZZ, kterým byla v roce 2016 schválena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, mají povinnost provést finanční vypořádání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na tento projekt.

 
03. 06. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Upozornění na seminář k výzvě pro projekty veřejné správy zaměřené na inovace

Cílem semináře je, vedle předání stručných standardních informací k výzvě č. 018 OPZ, zejména přiblížit potenciálním žadatelům inovativní prvky očekávané v překládaných projektech a představit jim některé inspirativní přístupy (Design služeb, Human Centered Design, Vanguard Method) v projektech veřejné správy a příklady realizované dobré praxe.

 
31. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 067 OPZ "Podpora sociálního podnikání".

 
31. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Revize pravidel OPZ k 1. 6. 2016

S účinností od 1. 6. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost. Některé dokumenty byly aktualizovány, případně byly uveřejněny dokumenty zcela nové.

 
30. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy na podporu vybraných cílových skupin

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 053 OPZ "Specifická výzva na vybrané cílové skupiny".

 
30. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Zápis z jednání výběrové komise - výzva č. 022

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 022 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování byl uveřejněn zápis z jednání výběrové komise.

 
24. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Anketa - dětské skupiny

Vážení žadatelé, pomozte nám do dalších výzev zmapovat zájem o dětské skupiny pomocí malé ankety.

 
23. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizované pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů

Aktuální pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů a dokončení přenosu dat o projektech do IS ESF 2014+

 
19. 05. 2016

Šablony pro vytvoření nástrojů povinné publicity

Dnešním dnem byla zpřístupněna stránka s elektronickými šablonami pro vytvoření povinného plakátu, dočasné desky, stálé desky nebo billboardu.

 
19. 05. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

SPUŠTĚNÍ INTEGROVANÉHO PORTÁLU OPZ DNE 9. 5. 2016

Vítáme Vás na novém integrovaném portálu www.esfcr.cz!

 
09. 05. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy pro MAS

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

 
29. 04. 2016

Pokyny k vyplnění ZoR u projektů s jednotkovými náklady

Upozorňujeme, že na stránkách byly zveřejněny Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku.

 
22. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové dokumenty u výzev č. 035 a 036

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 035 a 036 OPZ zaměřených na zařízení péče o děti předškolního věku byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce a zodpovězené časté dotazy.

 
21. 04. 2016