Upravit filtr
Upravit filtr

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

 
18. 04. 2016

Vyhlášení výzvy pro pakty zaměstnanosti

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 055 OPZ "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR".

 
13. 04. 2016

Aktualizace vzorů právních aktů

Upozorňujeme, že v návaznosti na revizi řídicí dokumentace OPZ účinné k 11. 4. 2016 byly aktualizovány vzory právních aktů OPZ.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn nový dokument určený MAS - pravidla zapojení do OPZ při implementaci strategií CLLD.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 4. 2016 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady. Aktualizace zohledňuje rozvoj monitorovacího systému a nepředstavuje ztížení podmínek pro žadatele.

 
05. 04. 2016

Aktualizace častých dotazů u výzvy č. 033 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky byl aktualizován soubor s častými dotazy - bylo přidáno 10 nových dotazů.

 
04. 04. 2016

Vyhlášení výzvy na podporu inovačního prostředí

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 124 OPZ na podporu inovačního prostředí.

 
30. 03. 2016

Nový dokument u výzev č. 033 a 034

Upozorňujeme, že u výzev č. 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky byly zveřejněny doplňující informace k příloze č. 2 týkající se podporovaných aktivit.

 
23. 03. 2016

Uveřejnění pokynů ke zpracování žádosti o změnu projektu

Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny ke zpracování žádosti o změnu projektu v IS KP14+.

 
21. 03. 2016

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
17. 03. 2016

Časté dotazy k výzvě č. 033

Upozorňujeme, že byly uveřejněny časté dotazy k výzvě č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky.

 
17. 03. 2016

Vyhlášení výzev ITI a IPRÚ

Upozorňujeme, že byly vyhlášeny výzvy č. 045 a 048 OPZ "Integrované územní investice (ITI)" a výzvy č. 046 a 049 OPZ "Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)".

 
16. 03. 2016

Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě na sociální inovace

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny" došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu a rovněž ke změně kontaktních údajů.

 
07. 03. 2016

Seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ (Olomouc, 11. 5. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo Prahu/v hl. m. Praze.

 
02. 03. 2016

Nové dokumenty OPZ

Upozorňujeme, že dne 1. 3. 2016 byly zveřejněny nové dokumenty týkající se realizace projektů OP Zaměstnanost.

 
01. 03. 2016

Prodloužení výzvy na budování kapacit NNO

Upozorňujeme, že příjem žádostí do výzvy č. 041 OPZ "Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí"byl prodloužen do 10. března 2016 do 12.00 hodin.

 
11. 02. 2016

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byla uveřejněna pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD.

 
10. 02. 2016

Aktualizace příloh u výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly aktualizovány 2 přílohy.

 
10. 02. 2016

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn dokument, ve kterém naleznete otázky a odpovědi a nejčastěji řešená témata z workshopů pro MAS k SCLLD - programový rámec OPZ.

 
03. 02. 2016

Statistiky přijatých žádostí u výzev na zařízení péče o děti

 
01. 02. 2016