0 entry
0 entry
27 entries
6 entries

03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí CLOSED

Club was closed because: projekty z výzvy 41 byly ukončeny. Club was closed by Ing. Tereza Pavlíková in Jan 13.