Finanční nástroje

Propagační fotoFinanční nástroje jsou moderní formou poskytování podpory z fondů politiky soudržnosti EU. Finanční nástroje (FN) mohou mít podobu různých finančních produktů, nejčastěji úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. FN podporují projekty schopné generovat příjem nebo úsporu. Poskytnutá podpora je postupně splácena a vrácené prostředky lze použít pro další projekty.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou poskytovány zvýhodněné investiční nebo provozní úvěry pro sociální podniky v rámci výzvy a díky programu S-podnik. Správcem programu je Národní rozvojová banka. Projekt S-podnik pomáhá začínajícím i stávajícím podnikatelům v zahájení i rozvoji jejich sociálního podnikání. V tomto případě se nejedná o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o tzv. finanční nástroj, který představuje moderní formu podpory z fondů EU.