Vítejte na stránce vytvořené pro podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) a v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Potřebné informace, dokumenty (nebo interaktivní odkazy na ně) a dobrou praxi zde naleznou místní akční skupiny (MAS), které realizují strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci těchto operačních programů, jsou žadatelé a příjemci ve výzvě č. 008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v OPZ+, příjemci ve výzvách MAS v OPZ a všichni ti, kteří se o komunitně vedený místní rozvoj zajímají.