Operační programy financované Evropským sociálním fondem (plus) a řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pomáhají lidem hledat či najít lepší uplatnění na trhu práce. Projekty nabízí profesní vzdělávání, rekvalifikace, poradenství a řadu dalších služeb dlouhodobě nezaměstnaným, lidem s hendikepem, osobám nad 50 let, mladým lidem bez praxe, rodičům malých dětí, ale i zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům. Od roku 2004, kdy začaly evropské peníze v Česku pomáhat, byly realizovány tisíce projektů, které pozitivně ovlivnily osudy statisíců lidí. Podívejte se na jejich příběhy a na to, co se aktuálně děje.