Formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání

Pokud máte podezření, že v rámci realizace projektů financovaných z OP Zaměstnanost dochází k nekalému jednání, prosím využijte formulář k oznámení takového jednání.

Oznámení lze provést anonymně, tzn. bez nutnosti zadat Vaše jméno či jiné kontaktní údaje. Pokud ale chcete, abychom Vás informovali o dalším postupu, prosíme o vyplnění kontaktních údajů v příslušné kolonce. I v takovém případě bude Vaše oznámení důvěrné, tzn. o Vás jako oznamovateli a obsahu Všeho oznámení bude vědět pouze jeho příjemce, dokud oznamovatel neurčí jinak.

Jak budou Vaše oznámení vyřizována? Oznámení bude automaticky přeposláno určenému pracovníkovi MPSV, který se jím bude následně zabývat a vyhodnotí všechny poskytnuté informace. V případě, že uvedete svůj kontaktní údaj, bude Vás jeho prostřednictvím zpravidla do 10 pracovních dnů informovat o tom, jaký je aktuální stav.

Pokud chcete oznámit nekalé jednání v rámci jiných agend spadajících pod MPSV, zde je popsán postup.

 

Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné, bez jejich vyplnění není možné formulář odeslat. Do textových polí je možné vyplnit omezený počet znaků - v případě delších textů využijte prosím možnost připojit soubory.

What Are The Areas of Notification Affected?
(select at least one option)
When did the announcement occur?
Can you identify the project you are dealing with?
(eg name, registration number, who and where the project is being implemented)
Can you identify the subject of the notified act and its role in the project?
(if you know, fill in at least the name or ID)
Can you identify a person who has committed a reported act?
(eg its name, position, contact address)
Please describe the details of the announcement
(Does the action compromise safety, health or property? How long does it take and what range can be reached? Do you have documents or other materials that prove it?
Here you can fill in your contact details
(if you want to remain anonymous, do not fill this field)
Přiložte relevantní dokumenty vztahující se k oznamovanému jednání
v případě, že máte dokumenty k dispozici; maximálně 5 souborů o celkové velikosti 9 MB
Drag files here