Formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání

Pokud máte podezření, že v rámci realizace projektů financovaných z OP Zaměstnanost nebo OP Zaměstnanost plus dochází k nekalému jednání, prosím využijte formulář k oznámení takového jednání.

Oznámení lze provést anonymně, tzn. bez nutnosti zadat Vaše jméno či jiné kontaktní údaje. Pokud ale chcete, abychom Vás informovali o dalším postupu, prosíme o vyplnění kontaktních údajů v příslušné kolonce. I v takovém případě bude Vaše oznámení důvěrné, tzn. o Vás jako oznamovateli a obsahu Všeho oznámení bude vědět pouze jeho příjemce, dokud oznamovatel neurčí jinak.

Jak budou Vaše oznámení vyřizována? Oznámení bude automaticky přeposláno určenému pracovníkovi MPSV, který se jím bude následně zabývat a vyhodnotí všechny poskytnuté informace. V případě, že uvedete svůj kontaktní údaj, bude Vás jeho prostřednictvím zpravidla do 10 pracovních dnů informovat o tom, jaký je aktuální stav.

Pokud chcete oznámit nekalé jednání v rámci jiných agend spadajících pod MPSV, zde je popsán postup.

 

Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné, bez jejich vyplnění není možné formulář odeslat. Do textových polí je možné vyplnit omezený počet znaků - v případě delších textů využijte prosím možnost připojit soubory.

Jaké oblasti se oznamované jednání týká?
(vyberte alespoň jednu z možností)
Kdy k oznamovanému jednání došlo?
Můžete identifikovat projekt, kterého se jednání týká?
(např. název, registrační číslo, kdo a kde projekt realizuje)
Můžete identifikovat subjekt, kterého se oznamované jednání týká, a jeho roli v projektu?
(pokud víte, vyplňte alespoň název nebo IČ)
Můžete identifikovat konkrétní osobu, která se oznamovaného jednání dopustila?
(např. její jméno, pozice, kontaktní adresa)
Popište prosím detaily k oznamovanému jednání
(Je daným jednáním ohrožena bezpečnost, zdraví či majetek? Jak dlouho trvá a jakého může být rozsahu? Máte k dispozici dokumenty či jiné materiály, které jej dokládají? Apod.)
Zde můžete vyplnit své kontaktní údaje
(pokud chcete zůstat v anonymitě, toto pole nevyplňujte)
Přiložte relevantní dokumenty vztahující se k oznamovanému jednání
v případě, že máte dokumenty k dispozici; maximálně 5 souborů o celkové velikosti 9 MB
Přetáhněte soubory sem