Zpět

Dětská skupinka Sasováček ( dále též DSS )

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017311

Adresa provozu DSS: U vršovického nádraží 30, Vršovice, 100 00 Praha 10, včetně dostatečně specifického vymezení prostoru, kde bude zařízení provozováno
- kapacita dětské skupiny: tj. 6 míst,
- celkový harmonogram projektu (v detailu "od 1.6.2022 do 30.9.2023"),
- typ zařízení: péče o děti v předškolním věku, dětská skupinka dle zákona č. 247/2014 Sb.,
- forma DSS: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.
 • IČ: 26652935
 • Sídlo:
  • Ulice: Telečská
  • Číslo popisné: 1720/7
  • Městská část: Brtnické předměstí
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 586 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 426 312,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 426 312,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
13. 9. 2022