Zpět

DS Klubík v přírodě

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017316

Projekt je zaměřen na transformaci současné formy hlídání předškolních dětí a provoz dětské skupiny v prostorách provozu Edu Bubo Klubu na adrese Podkovářská E119, Praha -Vysočany s kapacitou 12 míst. Projekt by měl proběhnout ve dvou fázích - fáze transformace (od 1.6.2022 do 30.9.2022) a následné fáze provozu (od 1.10.2022 do 30.9.2023). Transformovaná dětská skupina bude určena pro veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Spolek aktivních rodičů
 • IČ: 05172659
 • Sídlo:
  • Ulice: Jana Přibíka
  • Číslo popisné: 951/11
  • Městská část: Vysočany
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 190 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 773 832,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 773 832,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 9. 2022