Zpět

Efektivní a přívětivý úřad města Holešova při komunikaci s veřejností

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016686

Primárním cílem projektu je zefektivnit a modernizovat komunikaci města Holešova s veřejností, tak aby bylo město maximálně přívětivou a otevřenou veřejnou institucí pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, tedy elektronických úředních desek, mobilního rozhlasu a rozklikávacího rozpočtu s realizací doprovodné vzdělávací aktivity se zaměřením na tyto nástroje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 15. 5. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Holešov
 • IČ: 00287172
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 628
  • Městská část: Holešov
  • Město: Holešov
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76901

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 760 677,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 310 707,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
1. 7. 2022