Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
- adresa místa provozu dětské skupiny: Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00
- kapacita dětské skupiny: 12 míst
- celkový harmonogram projektu: od 1.7.2019 do 30. 6. 2022
- forma dětské skupiny: podniková dětská skupina s partnery

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Státní zdravotní ústav
 • IČ: 75010330
 • Sídlo:
  • Ulice: Šrobárova 49/48
  • Město: Praha 10000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 985 760,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 985 760,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
12. 2. 2020