Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
- adresa místa provozu dětské skupiny: Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00
- kapacita dětské skupiny: 12 míst
- celkový harmonogram projektu: od 1.7.2019 do 30. 6. 2022
- forma dětské skupiny: podniková dětská skupina s partnery

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Hlavní město Praha
  • Místo dopadu: Hlavní město Praha

Příjemce

  • Státní zdravotní ústav
  • IČ: 75010330

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019