Zpět

Nástroje pro zlepšení efektivity komunikace s veřejností - Šumperk

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016808

Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup specializovaného softwaru a hardware a zavedení jeho využívání v oblasti komunikace s veřejností. Konkrétními nástroji pro naplnění cíle hlavního jsou Strategie komunikace s veřejností, Elektronická úřední deska a Portál občana.
Proces povede ke zlepšení práce úřadu v Šumperku do listopadu roku 2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Šumperk
 • IČ: 00303461
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Číslo popisné: 364/1
  • Městská část: Šumperk
  • Město: Šumperk
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 366 681,56
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 417 649,69

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
7. 4. 2022