Zpět

Podpora forem flexibilního zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Prostřednictvím vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - společensky účelná pracovní místa, sdílené pracovní místo, příspěvek na zapracování - projekt poskytuje podporu při hledání či udržení si pracovního uplatnění. Zaměřuje se na osoby hledající si zaměstnání, osoby neaktivní na trhu práce, osoby nezaměstnané a zájemce o zaměstnání. Úžeji projekt cílí na osoby, které nemohou pracovat na plný pracovní úvazek.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Plzeňský kraj; Hlavní město Praha; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Osoby se zdravotním postižením, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné: 1278/25
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 574 354 481,02
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 122 770 718,98

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Nástroje APZ II

Více informací o projektu


 
20. 8. 2021