Zpět

Přívětivý a moderní úřad Červená Voda

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016782

V rámci podpory profesionalizace veřejné správy a zlepšování poskytovaných služeb občanům obce Červená Voda žadatel předkládá projekt na zvyšování efektivity procesů, trvalé zlepšování a na profesní rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
Projekt je zaměřen na:
-podporu řízení kvality
-automatizaci vybraných procesů
-rozvoj nástrojů komunikace s veřejností
-tvorbu komunikační strategie
-související vzdělávání úředníků
CS - zaměstnanci úřadu, volení zástupci, veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Červená Voda
 • IČ: 00278637
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 268
  • Město: Červená Voda
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56161

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 885 573,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 509 218,88

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
29. 11. 2021