Zpět

Přívětivý úřad Lovosice - podpora procesního řízení a moderních nástrojů komunikace s občany

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016642

Projekt je zaměřen na zefektivnění fungování města Lovosice prostřednictvím podpory procesního řízení a moderních komunikačních nástrojů implementovaných do praxe města a úřadu. V rámci projektu dojde k provedení detailní analýzy vybraných procesů a provedení jejich optimalizace včetně automatizace či robotizace dvou z nich za použití příslušného SW řešení, ke zpracování Komunikační strategie 2021+ a zavedení komunikačních nástrojů v podobě rozšíření Portálu občana a elektronické úřední desky

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Lovosice
 • IČ: 00263991
 • Sídlo:
  • Ulice: Školní
  • Číslo popisné: 407/2
  • Městská část: Lovosice
  • Město: Lovosice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 864 032,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 681 888,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
26. 10. 2021