Managing Authorities for ESF+ Programmes

Ministry of Labour and Social Affairs
Operational Programme Employment Plus
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Prague 2
Phone: +420 950 195 602
E-mail: esf@mpsv.cz


Ministry of Education, Youth and Sports
Johannes Amos Comenius Programme

Karmelitská 7, 118 12 Prague 1
https://opjak.cz/en/
Phone: +420 257 193 111
E-mail:esf@msmt.cz, opjak@msmt.cz
 

Řídicí orgány programů ESF+

mapa MPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí

Operační program Zaměstnanost plus 

Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2
Tel.: +420-950 195 602
E-mail: esf@mpsv.cz

mapa MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operační program Jan Amos Komenský

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.op-vk.cz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

Tel.: +420-257 193 111
E-mail: esf@msmt.cz, opjak@msmt.cz

 

Fondy Evropské unie

https://dotaceeu.cz/ - oficiální stránky Evropských fondů v ČR