Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Testování na COVID-19 probíhá i díky evropským penězům

Operační program Zaměstnanost financuje dva projekty Národního screeningového centra na vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení programů časného záchytu onemocnění v ČR. Aktuálně jsou jejich aktivity zaměřeny i na zjišťování informací o šíření a průběhu onemocnění COVID-19. Z projektů jsou hrazeny zejména personální náklady členů realizačního týmu.

 
28. 04. 2020

Vyplácení evropských dotací se nezpomalí ani v době nouzového stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje i v době nouzového stavu řádné fungování Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Snahou je, aby příjemci dotací z řad zaměstnavatelů, neziskových organizací a mnoha dalších nepocítili žádné komplikace či omezení. MPSV vynaložilo maximální úsilí, aby příjemci měli včas prostředky na pokrytí svých výdajů. Za březen se tak podařilo schválit výdaje v téměř dvojnásobné výši oproti původnímu plánu a na účty příjemců bylo odesláno 686 milionů Kč. Šlo například o výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, poskytování sociálních služeb, podporu mladých lidí a rodičů či vzdělávání zaměstnanců.

 
16. 04. 2020

MPSV představuje dobrou praxi v rozvoji regionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 10 případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které reagují na potřeby obyvatel venkova a v malých obcích. Zaměřeny jsou zejména na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování při využití místních zdrojů a potenciálu daných oblastí.

 
09. 03. 2020

MPSV v roce 2019 úspěšně čerpalo evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost takového přístupu dokazují i čísla za rok 2019.

 
10. 01. 2020

MPSV čerpalo evropské peníze efektivně i v září

MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) pokračuje ve vydávání právních aktů a administraci žádostí o platbu na zajištění obědů do škol.

 
15. 10. 2019

Podpora zaměstnávání mladých z peněz EU funguje, pomáhá absolventům škol najít si místo

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani Úřad práce ČR nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně zaměstnávání mladých lidí prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost pro roky 2014 až 2018. Podpora zaměstnávání mladých z evropských peněz je nastavená správně a funguje. Stejně tak jsou od počátku nastavené měřitelné cíle. Projekt navíc pomohl snížit nezaměstnanost mladých lidí. Právě absolventi škol mají totiž dlouhodobě největší problém najít si místo. MPSV proto s tímto striktním hodnocením NKÚ nesouhlasí. Investice do mladých považuje za důležitou součást politiky zaměstnanosti

 
30. 09. 2019

Operační program Zaměstnanost je důkazem, že umíme čerpat evropské peníze a projekty mají smysl

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně řídí už od vstupu Česka do EU operační programy Evropského sociálního fondu. Doposud MPSV dokázalo zajistit využití všech peněz, které mělo k dispozici. Stejně tomu bude i u aktuálního Operačního programu Zaměstnanost.

 
22. 08. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (červenec 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně každý měsíc vyhodnocuje realizaci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Neustále se ověřuje, zda jsou evropské prostředky využívány k jejich hlavním potřebám a vše se vyvíjí podle plánu. Jako důkaz správnosti a úspěšnosti tohoto postupu slouží jak čísla za měsíc červenec, tak i fakt, že OPZ je dlouhodobě vyhodnocován Ministerstvem pro místní rozvoj jako operační program s nízkou mírou rizika.

 
19. 08. 2019

MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání. Na nové projekty přibylo 400 mil. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost nově alokováno 400 mil. Kč.

 
31. 07. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (červen 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní červen.

 
26. 07. 2019

MPSV úspěšně čerpá evropské peníze (duben 2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.

 
27. 05. 2019

MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím

MPSV uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím, který pomůže rozšířit činnost sociálních podniků.

 
11. 04. 2019

MPSV chce aktivizovat nezaměstnané. Na pomoc s hledáním práce vyčlení 400 mil. Kč

Přestože se naší ekonomice dlouhodobě daří, je třeba se nadále věnovat těm, jejichž situace na trhu práce je nejistá či komplikovaná. To může být z důvodu věku, zdravotního hendikepu nebo péče o děti či příbuzné. Těmto i dalším osobám, které jsou (dlouhodobě) nezaměstnané, pomohou projekty, které lze realizovat v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.

 
29. 03. 2019

Podpora podnikového vzdělávání pokračuje: MPSV dá zaměstnavatelům přes 1,4 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 15. 3. 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Firmy z celé České republiky mohou po dobu dvou měsíců podávat žádosti o podporu, a přidat se tak k více než 1 100 podnikům, které dotaci získaly před třemi lety.

 
15. 03. 2019

MPSV zajistilo finance pro dětské skupiny na další 3 roky

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře dětských skupin. Na nejbližší dny je připraveno vyhlášení výzev pro projekty na pokračování provozu dětských skupin až do poloviny roku 2022. A v průběhu roku budou následovat další výzvy.

 
04. 02. 2019

Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti

Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.

 
29. 01. 2019

MPSV poskytne na šíření konceptu Housing First 150 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

 
09. 01. 2019

Více peněz na sociální služby a dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s navýšením prostředků na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň bude k dispozici více peněz na podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize OPZ a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní bude předložena Evropské komisi.

 
06. 12. 2018

Vyhlášeny nové výzvy za čtvrt miliardy korun

V rámci OPZ byly vyhlášeny čtyři nové výzvy (059, 076, 083 a 095) za téměř čtvrt miliardy korun.

 
20. 11. 2018

Projekt OPZ uspěl v evropské soutěži

Ve finále soutěže RegioStars Awards o nejlepší projekty podpořené z evropských peněz zabodoval projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Český zástupce zvítězil v kategorii „Lepší přístup k veřejným službám”, když porazil konkurenty z dalších čtyř zemí. Odborná porota ocenila především to, že jde o systémové řešení.

 
16. 10. 2018
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 47 results.