MPSV podpoří z evropských peněz zaměstnanost v regionech

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v polovině září v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu na podporu zaměstnanosti v regionech. Zaměřuje se zejména na lidi ohrožené sociálním vyloučením. Projekty budou realizovat krajské pobočky Úřadu práce ČR, mezi něž bude rozděleno 400 mil. Kč.

 
20. 09. 2022

Rovné příležitosti i slaďování práce s osobním a rodinným životem podpoří MPSV z evropských peněz

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) v srpnu hned několik dotačních výzev na podporu rovných příležitostí v Česku. První z nich se zaměřuje na podporu zaměstnavatelů při zavádění prvků flexibility a diverzity do pracovní kultury. Hlavním úkolem druhé výzvy je podpora státní správy při plnění úkolů vyplývajících z vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Dnes vyhlášená výzva podpoří rovné odměňování a na ní na začátku září naváže další výzva, která má podpořit mladé lidi v nestereotypní volbě studia a povolání. Celkem je v těchto výzvách k dispozici 570 milionů korun.

 
01. 09. 2022

MPSV podpoří z evropských zdrojů služby pro rodiny a neformální péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) dvě dotační výzvy na podporu přímé práce s rodinou. První výzva podpoří neformální pečující, kteří většinou pečují o své blízké v jejich přirozeném prostředí. Druhá z výzev se zaměří na zajištění péče o ohrožené děti, aby vyrůstaly v bezpečném a rodinném prostředí. Zároveň podpoří mladé lidi opouštějící náhradní péči. O peníze z těchto výzev mohou žádat zejména neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace, i poskytovatelé sociálních služeb. Celkem se mezi ně může rozdělit až 650 milionů korun.

 
24. 08. 2022

Víte, které profese budou ve vašem kraji žádané?

Aktuálně v České republice zažíváme nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie, až za námi pak najdeme Polsko a Německo. Jak dlouho tento trend vydrží, které profese se nemusí bát o práci a co s trhem práce provede rozvíjející se digitalizace a robotizace? Kde a v jakém oboru bude chybět nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců, komu nejvíce prospějí zkrácené úvazky? Nejen na tyto otázky nabízí odpovědi projekt Predikce trhu práce – KOMPAS.

 
18. 08. 2022

MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně financování podpory sociálního podnikání

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěr kontroly týkající se vynakládaných peněz státu a Evropské unie na podporu sociálního podnikání v letech 2015 až 2021. Kromě MPSV se v této souvislosti NKÚ zaměřil na také Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem kontroly bylo prověřit, zda prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálních podniků byly poskytovány a čerpány účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Výtky NKÚ směřují k nejasně nastaveným pravidlům a neefektivitě vybraných projektů. Se závěry kontroly se nicméně MPSV neztotožňuje a podává vysvětlení.

 
01. 08. 2022

Projekt KOMPAS předpovídá vývoj trhu práce v celé České republice i na úrovni jednotlivých krajů

MPSV realizuje projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem je přehledným způsobem odpovědět na otázky, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce.

 
01. 08. 2022

Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci

MPSV vyhlásilo další dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny nebo zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné, na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. Touto cestou lze podpořit i sociálního pracovníka, kterého bude sdílet více obcí.

 
01. 08. 2022

MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard

Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě letos poskytne dodatečné zdroje, které poslouží na dofinancování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Celková částka by měla dosáhnout 3,2 miliard korun. Shodli se na tom dnes předsedové koaličních stran na svém jednání (K5), návrh bude schvalovat kabinet. MPSV tak reaguje na rekordní inflaci a s tím spojený růst nákladů, který na sociální služby dopadá. Více peněz dostanou všichni poskytovatelé, tedy například domovy pro seniory, pečovatelské či terénní služby, ale třeba také služby sociální prevence.

 
14. 07. 2022

Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

 
20. 06. 2022

Čerpání evropských dotací startuje, Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus

První výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021–2027 mohou být spuštěny. MPSV, jež je řídicím orgánem tohoto programu, je může vypisovat až do celkové výše 46 miliard korun. Posledním krokem, který spuštění výzev umožnil, bylo dnešní ustavující zasedání monitorovacího výboru, přičemž samotný program schválila Evropská komise v pátek 3. června.

 
08. 06. 2022

Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěr kontroly týkající se vynakládaných peněz státu a Evropské unie na rozvoj, provoz a správu Informačního systému Evropského sociálního fondu (IS ESF 2014+) v letech 2015 až 2021. Jedná se o webovou aplikaci pro podporu monitoringu a evaluací operačních programů ESF, která je jednou ze součástí celkového portálového prostředí. Z kontroly vyplývá, že MPSV nastavilo systém bez zásadnějších nedostatků a finanční prostředky byly převážně vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

 
31. 05. 2022

Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů.

 
31. 05. 2022

V Česku již pracuje více než 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

Přes 50 tisíc ukrajinských občanů, kteří do České republiky uprchli před ruskou agresí, si již u nás našlo práci. Vyplývá to z informací od zaměstnavatelů, které má k dispozici Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé, kteří přijmou ukrajinské uprchlíky, můžou prostřednictvím projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost čerpat příspěvek na jazykové vzdělávání.

 
23. 05. 2022

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

Sociální podniky mohou žádat až do poloviny příštího roku o úvěr ve výši od 400 tisíc korun do 25 milionů korun, jehož úroková sazba je nula procent. Podporu v rámci programu S-podnik, který je financovaný z evropských peněz, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB). Vedle bezúročného financování mohou sociální podniky využít i odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby.

 
05. 05. 2022

MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy na dětské skupiny. Díky nim bude možné čerpat evropské prostředky na rychlé vytvoření nových kapacit dětských skupin a reagovat na narůstající poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Na dotační výzvy bylo vyčleněno 400 mil. Kč, za které by mohlo vzniknout až 2 800 míst. Vybudovány musí být do října 2022. Výzvy jsou podpořeny z dosud běžícího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

 
02. 05. 2022

Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Jste zaměstnavatel a potřebujete systémovou podporu při zavádění práce z domova? Nebo jste zaměstnanec pracující z domova a chcete se zlepšit ve svých digitálních kompetencích potřebných právě pro výkon práce z domova? Projekt DigiKompetence, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu pro rozšíření práce z domova a pomoci využívat nástroje vhodné pro její výkon.

 
02. 05. 2022

MPSV vyhlašuje první výzvu v rámci Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu budování nových dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nákupem nebo rekonstrukcí budov tak, aby tyto objekty následně dlouhodobě sloužily pro provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

 
21. 03. 2022

V rámci Světového dne sociální práce byli oceněni nejlepší sociální pracovníci

Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti Světového dne sociální práce, který letos připadá na úterý 15. března, vyjadřuje své uznání všem sociálním pracovníkům a pracovnicím. V rámci tohoto dne MPSV uspořádalo konferenci na téma Sociální práce ve veřejné správě. Součástí programu je i předání ocenění „Gratias 2022 – sociální pracovník roku“. Ceny jsou udělovány v pěti kategoriích.

 
21. 03. 2022

Evropa musí začít hledat finance na pomoc pro ukrajinské válečné uprchlíky, vyzval ministr Jurečka

Ukrajina a pomoc lidem prchajícím před ruskou válečnou agresí bylo hlavním tématem jednání ministryň a ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, kteří se sešli v Bruselu na Radě EPSCO. Zástupci členských států rovněž schválili společnou pozici k návrhu, který má přispět ke zlepšení genderové vyváženosti v dozorčích a řídicích orgánech firem kotovaných na burze. Diskuse se vedla i o tom, jak lépe zapojit seniory do trhu práce.

 
14. 03. 2022

Pomáhá vaše obec rodinám a seniorům? Zapojte ji do soutěže!

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje už čtrnáctý ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Cílem projektu je motivovat obce, městyse, města nebo městské části, aby připravovaly aktivity podporující rodiny a seniory. Soutěž je vyhlášená ve dvou dotačních oblastech (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) a v pěti kategoriích (podle počtu obyvatel). Loni se mezi 30 nejúspěšnějších obcí rozdělilo celkem 17 milionů korun.

 
04. 03. 2022
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 85.